Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Laboratoř optické emisní spektroskopie s doutnavým výbojem (GD-OES)

Laboratoř GD-OES - o nás

Laboratoř optické emisní spektroskopie s doutnavým výbojem je součástí Oddělení materiálové analýzy.

Činnost

V laboratoři GD-OES se provádějí analýzy chemického (prvkového) složení kovů, slitin, anorganických povlaků a tenkých vrstev a materiálů po různých povrchových úpravách. Jde o analýzy objemového složení homogenních materiálů a analýzy hloubkových koncentračních profilů tam, kde se složení vzorku mění s hloubkou pod povrchem. U hloubkově rozlišené analýzy se počítá s rozsahem hloubek v rozmezí desítek nanometrů až desítek µm.

Kromě analytických aplikací se zabýváme také metodikou a interpretací analýz GD-OES a souvislostmi s fyzikálními procesy probíhajícími při analýze.

Laboratoř je vybavena spektrometrem GDA750HR firmy Spectruma GmbH.


Více o našem snažení viz Z. Weiss, 50 let optické emisní spektroskopie s doutnavým výbojem: principy, aplikace a souvislosti, Čs. čas. fyz. 68 (2018), 178-182

Copyright © 2008-2018, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.